Skip to content

NHỮNG BÀI CƠ BÚT NỔI TIẾNG

18/09/2010

BÀI CƠ NÚT CỦA CÔNG CHÚA LIỄU HẠNH

(Chúa Liễu giáng cơ bút)

http://www.dunglac.org/upload/book/f__1191226894.htm

 

Hoành sơn một dải ra vào,

Cuốc kêu vọng đế, cáo gào giả vương.

Cung trăng đã sẵn trời dương

Giang sơn lại mở một trường xuân thu.

Tên đâu ba mũi phục thù,

Khen cho Khắc Dụng bày trò cho con.

Ngọn cờ phất phới đầu non.

Thạch Thành mèo lại bon bon chạy về.

Dặm đường lai láng máu dê.

Con quay ngả trắng ba que cuộc tàn.

Trời Nam vận ở Viêm bang

Chân nhân đâu đến những phường thầy tăng;

Đồng dao lại có câu rằng:

Non xanh mà mọc trắng răng mới kỳ

Bây giờ quét sạch thử ly.

Ai ơi nhớ lấy thiên ky kẻo lầm.

Đương khi sấm sét ầm ầm.

Ấy là khí số để găm trị bình.

Vũ phu mà bức thư sinh.

Long ô chấp cả mấy anh Thuỷ Hoàng.

Nực cười cho lũ bàng quan.

Cờ tàn mà lại tính đường đẩy xe.

Thôi thôi mặc lũ thằng hề.

Gió mây ta lại đi về gió mây.

 

BÀI GIÁNG BÚT CỦA VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU

(Tại Đền Ngọc Sơn, Hà Nội 1938.)

http://www.thienlybuutoa.org/Misc/CoBut-LieuHanhCongChua.htm

 

Thiên cơ chẳng dám nói ra

Có duyên đã gặp thì ta đãi lòng

Ba mầu đến độ suy vong

Khỉ về Gà gáy, vầng hồng nổi lên

Cúc vàng rót chén rượu tiên

Uống mà xem lũ đảo điên luân thường

Mèo lùi Cáo nắm kỷ cương

Tương tàn cốt nhục nhiễu nhương lạ kỳ

Nhân gian mấy độ hợp ly

Đồng hoang nhuộm máu kinh kỳ tả tơi

Quỉ Ma giao chiến khắp nơi

Quỉ ở trên trời, Ma ở dưới hang

Cỏ cây non nước điêu tàn

Quỉ nọ ra hàng, Ma ấy mới thôi

Vẩy Rồng tạm tách làm đôi

Bóng câu in dấu muôn đời nhuốc nhơ

Kể từ đôi ngũ nằm chờ

Thầy Tu mở nước bấy giờ mới hay

Chẳng qua cũng giống Quỉ Tây

Ma tàn Quỉ hết đến ngày Long-Hoa

Khỉ về Gà gáy oa oa

Khắp nơi lại dấy can qua kinh trời

Quỉ Ma đến lúc đi đời

Phụ Nguyên Trời đã định ngôi sẵn sàng

Chó mừng tân chủ rõ ràng

Bốn phương tấp nập lên đàng hồi hương

Long Hoa muôn thuở biên cương

Việt Thường con cháu Tiên Rồng vẻ vang.

Lời bàn: Phụ Nguyên 阝元: họ Nguyễn 阮 này là ám chỉ họ Nguyễn Gia Long Nguyễn Ánh mở đầu triều đại nhà Nguyễn, và nói về Nguyễn Bảo Đại cuối cùng của họ Nguyễn đã chấm dứt.

Phụ Nguyên 阝元 : họ Nguyễn 阮 tức là vị Thánh ở núi Tản Viên, đức Tản Viên Sơn Thánh Nguyễn Tuấn thuộc đời Hùng Vương thứ 18.

Nguyên Phụ ấy thực ở  rày Tào Khê …

Nguyên Phụ trời đã định ngôi sẵn sàng …

Chữ Khỉ, Gà và Chó được nhắc rất nhiều trong Sấm Trạng, có thể là xác định thời gian Thánh Chúa, Thánh Quân, Vị Lãnh Đạo đất nước ra đời (xuất thế) hoặc chào đời (mới sinh), có họ khác với vị Thánh Nhân mà trong những bài tiên tri của Mã Tiền khóa, Thôi Bối đồ và Thiêu Bính ca nhắc tới vị Thánh Nhân này.

1. Vị Thánh Nhân này mở ra hội Long Hoa cho toàn thế giới, Thánh Nhân có tài phép siêu việt siêu quần xuất chúng khác với vị Thánh Quân :

Thánh nhân năng hóa loạn uyên nguyên (Thiêu Bính ca) …

Ngũ bách niên gian xuất Thánh Quân

Thánh Quân (vua) thượng vấn Chân Nhân (Thánh Nhân) xuất

Chửng hoạn cứu nạn (Mã Tiền khóa)

Thị duy Thánh Nhân …

Đệ ngũ thất tượng: Canh Thân Đoái hạ Đoái thượng Đoái (Thôi Bối đồ)

Sấm viết: vật cực tất phản, dĩ độc chế độc, tam xích 尺 đồng tử, tứ di triệp phục

Tụng viết: Khảm Li tương khắc kiến thiên nghê, thiên sử tư nhân nhị sát ky, bất tín kì tài sản Ngô Việt, trọng dương tòng thử tập binh sư

Kim Thánh Thán: thử tượng ngôn Ngô Việt chi gian hữu nhất đồng tử, năng xuất kì chế thắng, tương liệu nguyên chi hỏa phác diệt tịnh tẫn, nhi ách vận tự thử chung hĩ, hựu nhất trì dã

Sấm viết: sự vật đến cùng cực ắt hẳn (sẽ phải) trở về (trả lại như trước đây), dùng độc (độc kế, cách thức đặc biệt kì lạ) (để chế ngự) ác độc, đứa trẻ (cao) ba thước (chữ xích 赤 còn có nghĩa là sắc đỏ phương Nam, tam xích đồng tử, xích tử :  赤子  con đỏ.), bốn bên sợ (mà) bội phục.

Tụng viết: Trong bầu trời nhỏ bé (lẽ của tự nhiên) thấy rõ là Li Khảm (nước lửa) khắc lẫn nhau, trời sai khiến người ấy (Thánh Nhân xuống để) khéo léo (làm cho) ngừng thôi (không còn) đánh giết (lẫn nhau nữa), chẳng (thể) tin (được là người có) tài năng kì lạ (lại) sinh ra ở (nơi đất) Ngô – Việt, (vì) tôn trọng (đức độ của Thánh nhân to lớn) mênh mông (như biển cả cho nên các nơi) tuân theo bèn lui binh lính cất buông vũ khí.

Kim Thánh Thán: cảnh tượng này nói ở trong khoảng (đất nước của) Ngô – Việt có một người con trai (Thánh Nhân), có tài năng kì lạ làm ra được (bãi binh, buông vũ khí), coi như là nguồn gốc của lửa bốc cháy (chiến tranh) (được dập tắt) tan mất (các nơi) hoàn toàn tĩnh lặng (được thanh bình), thời vận khốn ách khổ sở bèn tự nhiên mà kết thúc vậy, lại cùng (nhau) sửa chữa (xây dựng lại đất nước).

2. Còn vị Thánh Quân thì mở ra vận hội mới cho nước Việt Nam

Thầy Nhân Thập : trước đây các vị tiền bối đã giải đoán là chữ Tản  傘 vì có chữ Nhân  人 và 4 chữ Nhân nhỏ với chữ Thập 十 thành chữ Tản 傘, nhưng sao lại gọi là Thầy ?, ba chữ Thầy Nhân Thập đọc và viết theo pháp âm chữ Nho là Thập Nhân Tử 十人子 (chữ Tử còn gọi là Thầy như Lão Tử, Trang tử, Khổng Tử …), vậy chữ Thập Nhân Tử còn có nghĩa là chữ Lí 李 (họ Lý). Đây có thể là họ của vị Thánh Quân và thời gian vị Vua này xuất hiện là ở chữ Phá Điền.

Phá Điền : còn là một ẩn ngữ chưa rõ là thời gian nào để có vị Lãnh đạo đất nước ra đời hay xuất thế để xây dựng lại nước Việt Nam. Chữ Phá Điền này là nói về thời gian vị Vua, Thánh Chúa, Thánh Quân xuất hiện

Phá điền Thiên tử giáng trần …

Phá điền tự kiến văn minh hội

Chó vẫn đuôi mừng Thánh Chúa (vua Thánh, Thánh Quân, Minh Quân …)

Chó mừng tân Chúa rõ ràng …

Có Thầy Nhân Thập đi về

Tả hữu phù trì cây cỏ làm binh …

Lục thất nguyệt gian : là thời gian mà Thánh Nhân xuất hiện để giúp đời mở ra hội Long Hoa trên toàn thế giới.

BỒ TÁT TUỆ TRUNG – ÐÔNG A TRÚC LÂM YÊN TỬ

Sáng Tổ ( Phóng Cuồng Hòa Thượng) Bài Giáng Bút – 1944

Bồ Tát Tuệ Trung là con cuả đức Trần Hưng Ðạo, trước khi đi tu ngài từng làm đại tướng trong trận chiến chống quân Mông. Miếu thờ ngài rất linh thiêng , năm 1944 vì nước nhà loạn lạc nên một số nhân sĩ lên miếu ngài hỏi thăm việc nước. Ðây là bài thơ (sấm) ngài đã giáng bút truyền cho:

Như thị ngã văn: Như ta nghe rằng

Kim ô lạc địa: Quạ vàng rơi xuống (quạ vàng – mặt trờì – cờ Nhật thua trận)

Tinh đáo thanh thanh: Sao đến xanh xanh (Cờ Mỹ sao trên nền xanh – Mỹ đến VN)

Xích xích kim tinh: Ðỏ đỏ sao vàng (Cờ đỏ sao vàng)

Ðế hệ ngũ thế: Ðế hệ năm đời (Đời thứ năm triều Nguyễn Bảo Ðại chấm dứt)

Nhị quỉ tranh phong: Hai quỉ giành thắng (Chiến tranh Pháp – Cộng)

Mộc mã ung dung: Ngựa gổ thong dong (Năm Giáp Ngọ 1954 còn thong thả dễ dàng)

Hoàng Long dĩ trảm: Rồng vàng bị chém (Chia đôi đất nước)

Hầu ngộ thanh dương: Khỉ gặp dê xanh (Năm Ất Mùi tháng Thân 7-1955 )

Hắc hắc thiết vi:  Ðen đen sắt vây (Mầu đen –  Khảm,  miền Bắc màn sắt bao quanh đen tối)

Bách tính Nam quy: Trăm họ về Nam

La sát nhập địa:  La sát vào đất (Quỷ La sát vào đất)

Lục trúc cao phi: Trúc xanh bay cao (Biểu tượng cầm quyền NĐD bay đi)

Thạc thử kí tận: Chuột lớn đã hết (NVT tứ trụ 4 Tí – đã hết)

Chúng sinh đa nạn: Chúng sinh nhiều tai nạn (1975)

Nhị  thập nhật minh: Ngày thứ hai mươi

Thố ngộ thanh long: Thỏ gặp rồng xanh

Kê khuyển ngộ xà: Gà chó gặp rắn

Ðịa Tạng tru ma:  Ðịa Tạng bồ tát diệt ma

Bách tính tôn phục: Trăm họ quy phục

Tứ phương qui gia: Bốn phương về nhà

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: