Skip to content

BA BÀI THƠ SẤM TRẠNG VÀ NHỮNG BÀI CƠ BÚT

30/01/2016

SẤM TRẠNG TRÌNH và CƠ BÚT

30/08/2010
2 Votes

Ba bài Sấm Trạng Trình chữ Nho ít được biết đến, những lời tiên đoán trùng ý với những nhà Tiên tri khác trên thế giới trong thời gian sắp tới.

BÀI THỨ NHẤT

Phi đĩnh lăng vân vị túc kì

飛 艇 夌 雲 未 足 奇

Thần cơ tại ngã thế nan khuy

神 机 在 我 世 难 窺

Tây dương tẩu Bắc hoàn vô lộ

西 洋 走 北 还 無 路

Việt điểu sào Nam lạc hữu chi

越 鳥 巢 南 樂 有 枝

Thủy phún thành băng kinh Nhật Bản

水 噴 成 冰 驚 日 本

Phong thừa phá lãng tẩu Hoa Kỳ

風 乘 破 浪 走 華 旗

Phá điền tự kiến văn minh hội

破 田 自 見 文 明 會

Tất ốc bồng môn lạc đức huy

篳 屋 蓬 门 樂 德 辉

Lược dịch nghĩa:

Con chuồn chuồn bay lấn mây chưa đủ (thấy làm) lạ

(Ám chỉ phi cơ, trực thăng, phi thuyền, hoả tiễn … các loại)

Thần cơ ở (nơi) Ta, (người) đời khó mà nhìn thấy

(Ý nói về Thần cơ cũng là Thiên cơ, chỉ khi hiện ra sự kiện người đời mới thấy rõ).

Tây dương chạy (về) phương Bắc, mà (cũng) không có đường (để chạy)

(Tây dương bao gồm các người nước ngoài, da trắng Âu Mỹ …)

Chim Việt làm tổ (ở) phương Nam vui có cành (có nơi đậu, trú ẩn)

(Ám chỉ tuy bão lụt, thiên tai, chiến tranh … nhưng nước Việt vẫn được yên ổn, có nơi ẩn trú an toàn hoặc ít bị ảnh hưởng)

Nước phun (lên) thành băng (làm) kinh hãi (nước) Nhật Bản

(Động đất làm thành sóng thần, bão lụt, nạn hồng thủy … tàn phá khốc liệt kinh hoàng ở nước Nhật)

Sóng gió (nổi lên) phá vỡ (mọi thứ) đuổi (nước) Hoa Kỳ chạy

(Động đất, sóng thần, bão tố cuồng phong … tàn phá nước Mỹ phải chạy trốn)

Phá điền (破 田) tự thấy (vận) hội văn minh (mới xuất hiện)

Nhà tranh vách trúc cùng vui trong trong đức sáng ấy

(Hoặc vì chiến tranh làm ra thiên tai, động đất, bão lụt … tai họa xẩy ra trên toàn cầu, nhân loại tang thương vô kể, rồi sau đó mới xuất hiện ra một nền văn minh thịnh vượng đạo đức mới trên thế giới, con người dù giầu hay nghèo cũng được hạnh phúc vui vẻ …).

BÀI THỨ HAI

Bài này do Trình Quốc Công Nguyễn Bỉnh Khiêm đã khắc vào bát nhang bằng đồng thau để cúng bên Tổ Ngoại của Cụ Trạng, có lẽ Cụ đã có dụng ý nên dùng bát nhang đúc bị méo, trên bát nhang có khắc 16 câu chữ Nho Sấm ký tiên tri về khoảng 400 năm sau này (lịch sổ sổ bách niên), có Thầy Nhân Thập và Song Thiên sẽ là thời cực thịnh (hữu xương hữu xí).

Điều kỳ bí là bát nhang mà Cụ Trạng nói nó méo rồi lại tròn và bể vỡ rồi lại lành lặn trở lại, thì ra năm 1953 nó bị bom đạn phá vỡ, cháu chắt của Cụ đem ra Hải Phòng thuê tiệm Tầu chuyên làm nghề đúc đồ kim khí hàn gắn lại như cũ và nắn lư nhang cho tròn lại, đúng như lời Cụ đã tiên đoán trước. Nhờ có người bạn ở Hải Phòng chép lại được bài thơ trên nhờ người quen đem về Hà Nội cho và ghi chép lại để truyền cho đời sau.

Hiếu tư dĩ phụng tiên

孝 思 以 奉 先

Vị viên nguyện phục viên

未 圓 願 圓 復

Sinh tam tam thế hậu

生 三 三 世 後

Lịch sổ sổ bách niên

歷 數 數 百 年

Thế bát phùng khuyết liệt

世 八 逢 缺 烈

Chu ngũ phục viên toàn

周 五 復 圓 全

Hữu xương hồ nhân thập

右 昌 乎 人 十

Hữu sí hồ song thiên

右 熾 乎 雙 天

Nội ngoại phi nhị chí

內 外非 二 志

Chung thuỷ như nhất nhiên

終 始 如 一然

Long xà yên đắc ngộ

龍 蛇 安 得 遇

Đĩnh xuất tử tôn hiền

挺 出 子 孫 賢

Thiên cơ bất cảm tiết

天 机 不 敢 泄

Bất đắc bất ngôn yên

不 得 不 言 焉

Lư hương cung vu Tổ

香 供 于 祖

Hiện long phi tại thiên

現 龍 飛 在 天

Lược dịch nghĩa:

Vì hiếu đạo, để nhớ đến phụng thờ Tổ Tiên

Chưa tròn (vì còn bị méo), nhưng nguyện sẽ được tròn trở lại

Sinh ra ba ba (ba mươi ba ?) đời sau

Trải qua vài trăm năm (đếm tới vài ba trăm năm sau, tức là khoảng bốn trăm năm sau)

Đời tám gặp bể vỡ (chưa rõ đời tám là gì, hoặc đời nào bị vỡ bể lư hương)

Trọn năm (5) lại vẹn tròn (trọn vẹn, chu toàn 5 ? lại được vẹn toàn tròn trở lại, chưa rõ ý của câu này)

Có được sự hưng thịnh ở (thầy) Nhân Thập vậy (sau đó, khi được vẹn toàn 5 ? thì đến thời của Nhân Thập thì sẽ được hưng thịnh)

Có sáng rực rỡ ở trên bầu trời (nghĩa đen là cháy sáng mạnh mẽ trên bầu trời, nhưng có thể là nghĩa khác vì trên là thầy Nhân Thập, dưới là Song Thiên)

Bên nội, ngoại lòng chẳng chia làm hai (thời cụ Trạng là Trịnh Nguyễn phân tranh Dàng Trong Đang Ngoài, sau là Nam Bắc phân tranh, cuối cùng chẳng chia hai trước sau như rồi sẽ là một – thống nhất hai miềm Nam Bắc)

Trước sau như một thế thôi

Rồng rắn yên được gặp (chữ long xà ám chỉ bậc phi thường)

Sinh ra con cháu vượt trội hiền tài

Cơ Trời chẳng dám tiết lộ (thời cơ ở nơi trời không dám tiết lộ)

Đừng (nói) chẳng được (nên) phải nói ra vậy

Lư hương để thờ cúng Tổ Tiên

Rồng hiện bay ở trời

BÀI THỨ BA

Hầu khứ kê lai hợi nguyệt kì

猴 去 雞 來 亥 月 期

Quốc tận dân tàn thế lực suy

國 盡 民 残 势 力 衰

Huyết chiến đê đầu nhân huyết chiến

血 戰 低 頭 人 血 戰

Quốc quân hãm nịch quốc quân nguy

國 君 陷 溺 國 君 危

Nhân nhân giai dĩ Chu vi Tống

人 人 皆 以 周 爲 宋

Phong nghĩ tung hoành thị mạc vi

蜂 蟻 縱 橫 是 莫 爲

Thượng đảo hạ huyền nhân vô thủ

上 倒 下 懸 人 無 首

Kham tiếu không huyền đoạn thất ki

堪 笑 空 懸 断 失 期

Lược dịch nghĩa:

Khỉ đi gà đến kỳ (hẹn)tháng hợi

Nước hết dân tàn thế lực suy

Huyết chiến cắm đầu vào huyết chiến

Quốc quân chìm hãm quốc quân nguy

Người người đều lấy (nhà) Chu làm (nhà) Tống

(Ý nói là mọi người đều nhẫm lẫn, nhà Chu mở ra một vận hội mới, một thời thịnh trị văn minh, còn nhà Tống yếu kém lại đi về hướng hủ nho, hủ lậu, suy đồi … làm mất nước)

Ong kiến tung hoành làm được chi ?

Đảo lộn dưới trên đầu chẳng có

Nực cười treo lửng … mất thời cơ.

Một ngày thu năm Nhâm Dần (1542) đang tựa án đọc sách, chợt thấy mây ngũ sắc hiện ra, Trạng liền gieo quẻ bói xem thời vận nước nhà, lúc ấy đời vua thịnh trị nhất triều Mạc là Mạc Đăng Doanh mới mất, Trạng bốc được quẻ Càn, động hào Sơ cửu, liền đoán :

Liên Mậu, Kỷ, Canh, Tân

Can qua sinh sác biến

Nghĩa là loạn liên tiếp vào năm Mậu Thân, Kỷ Dậu, Canh Tuất, Tân Hợi (1548 – 1549 – 1550 – 1551), rồi cụ lại giảng tiếp cho học trò là Trương Thời Cử rằng :

Bốc đắc Càn thuần quái

Sơ cửu thoái tiềm long

Ngã bát thế chi hậu

Binh qua khởi trùng trùng

Ngưu tinh tụ Bảo giang

Đại nhân cư chính trung

Dịch nghĩa :

Bói được quẻ thuần Càn

Hào sơ cửu rồng lui ẩn

Tám đời sau ta

Binh biến khởi trùng trùng

Sao Ngưu tụ Sông Quí

Đại nhân ở chính giữa

(Có bản chép câu 5 là: Tinh tụ Bảo giang thượng nghĩa là Sao tụ trên Sông Quí ).

Bài này chính là chìa khóa để mở mật ngữ và ẩn nghĩa trong toàn bộ Sấm Trạng Trình, một bài Sấm không ai phủ nhận được giá trị chân xác may mắn được truyền lại, trong khi tập Sấm đã bị tam sao thất bản, thêu dệt thêm bớt qua 500 năm.

Bói được quẻ Càn (Trời), thấy rồng lui ẩn, hồng vận chân chúa chưa xuất hiện, tám đời sau, khoảng 1735 khi Tiến sĩ Vũ Khâm Lân tới thăm hậu duệ đời thứ 7 và thứ 8 của Trạng Trình tại chính nền nhà xưa, đúng là thời loạn liên tiếp giữa các phe Trịnh, Nguyễn, Tây Sơn … Cho tới triều Nguyễn Gia Long cũng chỉ được hơn 60 năm lại bị Thực dân xâm lăng, mà trong 60 năm đó, loạn lạc vẫn liên miên tại miền Bắc bộ (riêng hai đời Minh Mệnh, Thiệu Trị 1820 – 1847 đã có tới 250 vụ loạn), cho tới thập niên 1980 mới tạm gọi là yên ổn. Phải đợi tới khi sao Ngưu, chủ tinh của bậc đại nhân xuất hiện trên Bảo giang thì đất nước mới lại phục hưng, đại hồng vận non sông mới rực rỡ.

Trích VSSL – LVV

BÀI CƠ BÚT CỦA CÔNG CHÚA LIỄU HẠNH

(Chúa Liễu giáng cơ bút)

http://www.dunglac.org/upload/book/f__1191226894.htm

Hoành sơn một dải ra vào,

Cuốc kêu vọng đế, cáo gào giả vương.

Cung trăng đã sẵn trời dương

Giang sơn lại mở một trường xuân thu.

Tên đâu ba mũi phục thù,

Khen cho Khắc Dụng bày trò cho con.

Ngọn cờ phất phới đầu non.

Thạch Thành mèo lại bon bon chạy về.

Dặm đường lai láng máu dê.

Con quay ngả trắng ba que cuộc tàn.

Trời Nam vận ở Viêm bang

Chân nhân đâu đến những phường thầy tăng;

Đồng dao lại có câu rằng:

Non xanh mà mọc trắng răng mới kỳ

Bây giờ quét sạch thử ly.

Ai ơi nhớ lấy thiên ky kẻo lầm.

Đương khi sấm sét ầm ầm.

Ấy là khí số để găm trị bình.

Vũ phu mà bức thư sinh.

Long ô chấp cả mấy anh Thuỷ Hoàng.

Nực cười cho lũ bàng quan.

Cờ tàn mà lại tính đường đẩy xe.

Thôi thôi mặc lũ thằng hề.

Gió mây ta lại đi về gió mây.

BÀI GIÁNG BÚT CỦA VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU

(Tại Đền Ngọc Sơn, Hà Nội 1938.)

http://www.thienlybuutoa.org/Misc/CoBut-LieuHanhCongChua.htm

Thiên cơ chẳng dám nói ra

Có duyên đã gặp thì ta đãi lòng

Ba mầu đến độ suy vong

Khỉ về Gà gáy, vầng hồng nổi lên

Cúc vàng rót chén rượu tiên

Uống mà xem lũ đảo điên luân thường

Mèo lùi Cáo nắm kỷ cương

Tương tàn cốt nhục nhiễu nhương lạ kỳ

Nhân gian mấy độ hợp ly

Đồng hoang nhuộm máu kinh kỳ tả tơi

Quỉ Ma giao chiến khắp nơi

Quỉ ở trên trời, Ma ở dưới hang

Cỏ cây non nước điêu tàn

Quỉ nọ ra hàng, Ma ấy mới thôi

Vẩy Rồng tạm tách làm đôi

Bóng câu in dấu muôn đời nhuốc nhơ

Kể từ đôi ngũ nằm chờ

Thầy Tu mở nước bấy giờ mới hay

Chẳng qua cũng giống Quỉ Tây

Ma tàn Quỉ hết đến ngày Long-Hoa

Khỉ về Gà gáy oa oa

Khắp nơi lại dấy can qua kinh trời

Quỉ Ma đến lúc đi đời

Phụ Nguyên Trời đã định ngôi sẵn sàng

Chó mừng tân chủ rõ ràng

Bốn phương tấp nập lên đàng hồi hương

Long Hoa muôn thuở biên cương

Việt Thường con cháu Tiên Rồng vẻ vang.

Lời bàn: Phụ Nguyên 阝元: họ Nguyễn 阮 này là ám chỉ họ Nguyễn Gia Long Nguyễn Ánh mở đầu triều đại nhà Nguyễn, và nói về Nguyễn Bảo Đại cuối cùng của họ Nguyễn đã chấm dứt.

Phụ Nguyên 阝元 : họ Nguyễn 阮 tức là vị Thánh ở núi Tản Viên, đức Tản Viên Sơn Thánh Nguyễn Tuấn thuộc đời Hùng Vương thứ 18.

Nguyên Phụ ấy thực ở  rày Tào Khê …

Nguyên Phụ trời đã định ngôi sẵn sàng …

Chữ Khỉ, Gà và Chó được nhắc rất nhiều trong Sấm Trạng, có thể là xác định thời gian Thánh Chúa, Thánh Quân, Vị Lãnh Đạo đất nước ra đời (xuất thế) hoặc chào đời (mới sinh), có họ khác với vị Thánh Nhân mà trong những bài tiên tri của Mã Tiền khóa, Thôi Bối đồ và Thiêu Bính ca nhắc tới vị Thánh Nhân này.

1. Vị Thánh Nhân này mở ra hội Long Hoa cho toàn thế giới, Thánh Nhân có tài phép siêu việt siêu quần xuất chúng khác với vị Thánh Quân :

Thánh nhân năng hóa loạn uyên nguyên (Thiêu Bính ca) …

Ngũ bách niên gian xuất Thánh Quân

Thánh Quân (vua) thượng vấn Chân Nhân (Thánh Nhân) xuất

Chửng hoạn cứu nạn (Mã Tiền khóa)

Thị duy Thánh Nhân …

Đệ ngũ thất tượng: Canh Thân Đoái hạ Đoái thượng Đoái (Thôi Bối đồ)

Sấm viết: vật cực tất phản, dĩ độc chế độc, tam xích 尺 đồng tử, tứ di triệp phục

Tụng viết: Khảm Li tương khắc kiến thiên nghê, thiên sử tư nhân nhị sát ky, bất tín kì tài sản Ngô Việt, trọng dương tòng thử tập binh sư

Kim Thánh Thán: thử tượng ngôn Ngô Việt chi gian hữu nhất đồng tử, năng xuất kì chế thắng, tương liệu nguyên chi hỏa phác diệt tịnh tẫn, nhi ách vận tự thử chung hĩ, hựu nhất trì dã

Sấm viết: sự vật đến cùng cực ắt hẳn (sẽ phải) trở về (trả lại như trước đây), dùng độc (độc kế, cách thức đặc biệt kì lạ) (để chế ngự) ác độc, đứa trẻ (cao) ba thước (chữ xích 赤 còn có nghĩa là sắc đỏ phương Nam, tam xích đồng tử, xích tử :  赤子  con đỏ.), bốn bên sợ (mà) bội phục.

Tụng viết: Trong bầu trời nhỏ bé (lẽ của tự nhiên) thấy rõ là Li Khảm (nước lửa) khắc lẫn nhau, trời sai khiến người ấy (Thánh Nhân xuống để) khéo léo (làm cho) ngừng thôi (không còn) đánh giết (lẫn nhau nữa), chẳng (thể) tin (được là người có) tài năng kì lạ (lại) sinh ra ở (nơi đất) Ngô – Việt, (vì) tôn trọng (đức độ của Thánh nhân to lớn) mênh mông (như biển cả cho nên các nơi) tuân theo bèn lui binh lính cất buông vũ khí.

Kim Thánh Thán: cảnh tượng này nói ở trong khoảng (đất nước của) Ngô – Việt có một người con trai (Thánh Nhân), có tài năng kì lạ làm ra được (bãi binh, buông vũ khí), coi như là nguồn gốc của lửa bốc cháy (chiến tranh) (được dập tắt) tan mất (các nơi) hoàn toàn tĩnh lặng (được thanh bình), thời vận khốn ách khổ sở bèn tự nhiên mà kết thúc vậy, lại cùng (nhau) sửa chữa (xây dựng lại đất nước).

2. Còn vị Thánh Quân thì mở ra vận hội mới cho nước Việt Nam

Thầy Nhân Thập : trước đây các vị tiền bối đã giải đoán là chữ Tản  傘 vì có chữ Nhân  人 và 4 chữ Nhân nhỏ với chữ Thập 十 thành chữ Tản 傘, nhưng sao lại gọi là Thầy ?, ba chữ Thầy Nhân Thập đọc và viết theo pháp âm chữ Nho là Thập Nhân Tử 十人子 (chữ Tử còn gọi là Thầy như Lão Tử, Trang tử, Khổng Tử …), vậy chữ Thập Nhân Tử còn có nghĩa là chữ Lí 李 (họ Lý). Đây có thể là họ của vị Thánh Quân và thời gian vị Vua này xuất hiện là ở chữ Phá Điền.

Phá Điền : còn là một ẩn ngữ chưa rõ là thời gian nào để có vị Lãnh đạo đất nước ra đời hay xuất thế để xây dựng lại nước Việt Nam. Chữ Phá Điền này là nói về thời gian vị Vua, Thánh Chúa, Thánh Quân xuất hiện

Phá điền Thiên tử giáng trần …

Phá điền tự kiến văn minh hội

Chó vẫn đuôi mừng Thánh Chúa (vua Thánh, Thánh Quân, Minh Quân …)

Chó mừng tân Chúa rõ ràng …

Có Thầy Nhân Thập đi về

Tả hữu phù trì cây cỏ làm binh …

Lục thất nguyệt gian : là thời gian mà Thánh Nhân xuất hiện để giúp đời mở ra hội Long Hoa trên toàn thế giới.

BỒ TÁT TUỆ TRUNG – ÐÔNG A TRÚC LÂM YÊN TỬ

Sáng Tổ ( Phóng Cuồng Hòa Thượng) Bài Giáng Bút – 1944

Bồ Tát Tuệ Trung là con cuả đức Trần Hưng Ðạo, trước khi đi tu ngài từng làm đại tướng trong trận chiến chống quân Mông. Miếu thờ ngài rất linh thiêng , năm 1944 vì nước nhà loạn lạc nên một số nhân sĩ lên miếu ngài hỏi thăm việc nước. Ðây là bài thơ (sấm) ngài đã giáng bút truyền cho:

Như thị ngã văn: Như ta nghe rằng

Kim ô lạc địa: Quạ vàng rơi xuống (quạ vàng – mặt trờì – cờ Nhật thua trận)

Tinh đáo thanh thanh: Sao đến xanh xanh (Cờ Mỹ sao trên nền xanh – Mỹ đến VN)

Xích xích kim tinh: Ðỏ đỏ sao vàng (Cờ đỏ sao vàng)

Ðế hệ ngũ thế: Ðế hệ năm đời (Đời thứ năm triều Nguyễn Bảo Ðại chấm dứt)

Nhị quỉ tranh phong: Hai quỉ giành thắng (Chiến tranh Pháp – Cộng)

Mộc mã ung dung: Ngựa gổ thong dong (Năm Giáp Ngọ 1954 còn thong thả dễ dàng)

Hoàng Long dĩ trảm: Rồng vàng bị chém (Chia đôi đất nước)

Hầu ngộ thanh dương: Khỉ gặp dê xanh (Năm Ất Mùi tháng Thân 7-1955 )

Hắc hắc thiết vi:  Ðen đen sắt vây (Mầu đen –  Khảm,  miền Bắc màn sắt bao quanh đen tối)

Bách tính Nam quy: Trăm họ về Nam

La sát nhập địa:  La sát vào đất (Quỷ La sát vào đất)

Lục trúc cao phi: Trúc xanh bay cao (Biểu tượng cầm quyền NĐD bay đi)

Thạc thử kí tận: Chuột lớn đã hết (NVT tứ trụ 4 Tí – đã hết)

Chúng sinh đa nạn: Chúng sinh nhiều tai nạn (1975)

Nhị  thập nhật minh: Ngày thứ hai mươi

Thố ngộ thanh long: Thỏ gặp rồng xanh

Kê khuyển ngộ xà: Gà chó gặp rắn

Ðịa Tạng tru ma:  Ðịa Tạng bồ tát diệt ma

Bách tính tôn phục: Trăm họ quy phục

Tứ phương qui gia: Bốn phương về nhà

Advertisements
4 Comments
 1. chinhkie permalink

  Bây giờ vẫn được tiếp tục comment ở trang
  “SẤM TRẠNG TRÌNH và CƠ BÚT”
  Chúng ta đã có nhiều trang… như vậy càng hay… bạn có thể vào trang

  (Bàn Luận Về Sấm Ký Trạng Trình ! Thánh Nhân Xuất Thế !!!!!)

 2. tieuhan permalink

  Chào các bác, bác Thientrungnhan mở chủ đề mới tạo ra một khung trời mới cho anh em chúng ta, tiến hành đàm luận thời thế. Chỉ mong cho ai hữu duyên với nơi này, có thể vững tâm trong mọi cảnh ngộ.

  Thế kiến quốc thế xuân thu, gặp thời thế thế thời phải thế… Đại kế xuân thu của dân tộc: mùa xuân trồng cây mùa thu thu hoạch. Hai vòng bác, phục trong hai năm khỉ và gà này sẽ đặt nền móng cho một Việt nam cất cánh. Đầu xuân năm nay những chuyển biến của đất nước đã cấy cho dân tộc ta một giai đoạn đen tối hơn nữa, nhưng cũng không quá đáng ngại, dù sao đây cũng là vòng bác bỏ những gì mà cả dân tộc đã phải chịu đựng trong nhiều năm qua. Đất nước có thể loạn trong vài tháng tới, mong rằng thánh nhân ra kịp lúc để cứu vớt dân tộc khỏi đổ vỡ về mọi mặt.

  Phần lớn dân ta hiện nay đã mất đi niềm tin vào mọi người xung quanh. Tình trạng này rất nguy hiểm vì tinh thần đoàn kết đã không còn niềm tin để gắn kết. Nếu dân ta tin vào thánh nhân thì sẽ có nhiều thánh nhân được dựng nên để đánh đổ niềm tin đó… nói chung cũng không cần phải tin ai làm gì, kể cả thánh nhân. Chỉ cần có tình yêu dân tộc là được, xin nhắc lại tình yêu dân tộc không phải tình yêu đất nước. Chỉ cần có tình yêu dân tộc ắt đi chung đường với thánh nhân. Theo tôi thánh nhân là người bỏ qua đất nước để hướng về cội nguồn dân tộc. Từ cội nguồn dân tộc mà lập ra một đất nước lớn mạnh hơn, nước nam ta ở thời kỳ lục thất nguyệt gian phải là kẻ đi trước dẫn đạo, chứ không phải là kẻ lẽo đẽo theo sau như bao đời nay vẫn thường làm. Dân tộc ta đã nhẫn nhịn quá nâu rồi, mấy nghìn năm vừa lùi vừa mài gươm chờ đợi. Có những lúc tưởng rằng đã chấm hết vào gia đoạn giặc Minh xâm lược, nhưng số trời không diệt ắt có chỗ để dùng….

  Trần duyên chưa trút được lòng ,
  Đường mây sớm trở xe hồng thượng Thiên .
  Nghe thường hội nghị quần Tiên ,
  Nghe tin người đến thiên duyên chạnh lòng .
  Vân tiên mượn cánh chim hồng ,
  Xin người soi tỏ tấc lòng cho chăng ?
  Cầu Ô đem bắc sông Ngân ,
  Ngồi trong cung Quảng đêm Xuân mơ màng
  Bóng trăng soi tỏ canh trường .
  Đã cam tấc dạ tuyết sương cùng người .
  Thủy tiên dìu dặt đón mời ,
  Bấy lâu khao khát đầy vơi chạnh lòng .
  Vượt bể đào tới ngàn xanh .
  Đường Tiên cảnh cũ nặng tình nước non .
  Trúc xinh cô Quế cũng giòn .
  Phù dung yểu điệu – Mẫu đơn não nùng .
  Ngày ngày lên núi ngóng trông .
  Đỏ hai khóe hạnh chờ mong Đức Hoàng .
  Nhớ xưa hẹn ngọc , thề vàng .
  Mừng nay tỏ mặt Đức Hoàng tới nơi
  Lên núi rồi lại xuống đồi ,
  Dưới trăng luống những đứng ngồi ngẩn ngơ .
  Vào rừng hái lá đề thơ ,
  Cậy đôi cánh Nhạn tin đưa tới người .
  Cõi Trần mở tiệc mừng vui .
  Đông về nhớ Đức Hoàng Mười giáng sinh .
  Rượu đào kính chúc Thánh minh .
  Phong hoa , tuyết nguyệt phẩm bình mấy chương .
  Ngẫm câu Thế sự vô thường
  Tấc son mượn nước cành dương tưới nhuần
  Vắng người vắng cả mùa Xuân .
  Nhớ người vì Nước , vì Dân , vì Đời .

 3. cac bac binh sam trang dau het roi?

 4. thientrungnhan permalink

  Chào các Bạn,
  Nhờ có bạn Nguyễn Lưỡng Biên cho biết nên tôi đã xem lại chủ đề Sấm Trạng Trình và Cơ Bút bị đóng comment, tôi mở xem thấy WordPress cho mỗi chủ đề có 1000 comment, nay chủ đề Sấm Trạng và Cơ Bút đã vượt quá giới hạn comment của WordPress nên bị tự động đóng comment, và trong tùy chọn của WordPress là tự động đóng comment sau 14 ngày (mới có hay sao ấy?). Tôi cũng mở không có giới hạn thời gian đóng cửa comment.

  Tôi copy mở chủ đề mới (mà cũ để các Bạn tiếp tục comment) là: Ba bài Sấm Trạng và Cơ Bút để các Bạn trao dổi bàn luận tự do với nhau.

  Xin lỗi vì có thể đã làm phiền lòng các Bạn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: